இந்த பூமியில் நீங்கள் படைக்கப்பட்டதற்க்கான நோக்கம் என்ன தெரியுமா?

உங்கள் பிறவி பலன் இதுதான்... இந்த காரணத்துக்காகத்தான் இந்த பூமியில் நீங்கள் படைக்க பட்டீர்கள்,.. உங்கள் பிறவி ரகசியத்தை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர நினைத்தால் இதை ஷேர் பண்ணுங்க...