நீங்கள் நல்லவரா அல்லது கெட்டவரா?

நீங்கள் மிகவும் நல்லவர் ஆனால் மற்றவர்கள் உங்களிடம் நல்ல விதமாய் நடக்கும் வரை மட்டுமே... உங்களை யாராவது சீண்டினால் உங்களை போன்ற ஒரு கேட்டவர் யாரும் இல்லை...

உங்களை பற்றிய எங்கள் கருத்து சரியாக இருந்தால் இதை மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க...