உங்கள் காதலன்/காதலி-யுடன் டேட்டிங் செல்ல நீங்கள் எவ்வளவு விரும்புவீர்கள் தெரியுமா?

உங்கள் காதலியின் ஆசையை எப்போது தெரிந்து கொண்டீர்களா! உடனே உங்கள் காதலியை டேட்டிங் கூட்டி செல்லும் வேலையை பாருங்கள் பாஸ்... உங்கள் நண்பர்கள் பொறாமைப்பட நீங்கள் டேட்டிங் செல்வதை ஷேர் பண்ணுங்க...