உங்கள் Expectation/Reality-க்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா?

நீங்க கொடுத்து வைத்தது அவ்வளவு தான்...

"கோழி குருடா இருந்தாலும் குழம்பு ருசியா இருக்கான்னு மட்டும் பாருங்க..." உங்கள் வாழ்க்கை சந்தோசமாக இருக்கும்...