உங்களுக்கு சினிமாவில் பாடும் முதல் வாய்ப்பு யாருடைய இசையில் அமையப்போகிறது தெரியுமா?

உங்கள் இனிமையான குரலுக்கு உங்களை சினிமாவில் பாட வைக்க எல்லா இசையமைப்பாளர் களும் போட்டி போடு கிறார்கள்..

ஆனால் நீங்கள் உங்கள் மனம் கவர்ந்த இசையமைப்பாளர் என்ற முறையில் இவர் இசையில் தான் உங்கள் முதல் பாடலை படுவீர்கள்...