உங்களுக்கு முதலமைச்சர் ஆகும் தகுதி எவ்வளவு % இருக்கு தெரியுமா?

உங்கள் ஆளுமை திறமைக்கு நீங்கள் உலகத்தையே அழலாம்... நீங்கள் தலைமை வகிக்கும் அனைத்தும் சிறப்பாகவே இருக்கிறது... நீங்கள் தான் அடுத்த முதல்வர் நாங்கள் முடிவு பண்ணிவிட்டோம் நீங்கள் ரெடி ஆகா இருங்கள்...