உங்கள் நண்பர்களை நீங்கள் எப்படி அழைப்பீர்கள் தெரியுமா?

உங்கள் நண்பர்களுக்கு நீங்கள் வைத்து இருக்கும் புனைப்பெயரை அருமையாக உள்ளது... நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களை புனைப்பெயர் கொண்டு அழைக்கும் பொது உங்கள் நண்பர்கள் மிகவும் சந்தோசப்படுகிறார்கள்...