இந்த Lovers day-க்கு எத்தனை பேர் உங்களிடம் LOVE propose பண்ணினார்கள்...?

இந்த Lovers day உங்களுக்கு மிகவும் சந்தோசமாக இருந்திருக்கும் என நம்புகிறோம்... உங்கள் அன்பை விழிப்படுத்த உங்களுக்கு ஒரு அருமையான ஜோடி கிடைத்து உள்ளது... வாழ்த்துக்கள்...