எகிப்திய மொழியில் உங்கள் பெயருக்கான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா?

உங்கள் பெயருக்கான உண்மையான அர்த்தம் இதுதான்... நீங்கள் ஒரு தன்னிகரற்ற சிறந்த மனிதர்... உங்கள் பெயரின் அர்த்தத்தை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்...