உங்களை பற்றிய ஒரு நல்ல விஷயம், ஒரு கெட்ட விஷயம் என்ன தெரியுமா?

இந்த தகவல் உங்களை பற்றி உங்கள் சமூக வலைத்தளம் மற்றும் உங்கள் நட்பு வட்டாரத்தில் உள்ளவர்களிடம் விசாரித்து வெளியிடப்பட்டது.

உங்களை பற்றி கூறிய பலரும் நீங்கள் ஒரு உத்தமமான மனிதர், உங்களிடம் கேட்ட விஷயம் அப்படின்னு ஒன்னு இல்லை அப்படின்னு பதில் கூறினார்கள்.