உங்களை சந்திக்க விரும்பும் அரசியல் பிரபலம் யார்? எதற்கு தெரியுமா?

நீங்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு செய்திருக்கும் நல்லதை பார்த்து... உங்களை இந்த மக்களுக்கு நல்லது செய்ய தூண்டவே இந்த பதிவு...

*** இது யார் மனதையும் புண்படுத்த அல்ல... பொழுது போக்கிற்க்காகவே இந்த பதிவு... தவறு இருந்தால் மன்னிக்கவும்...***