உங்களை பற்றி சமூக வலைத்தளத்தில் பரவும் வதந்தி என்ன தெரியுமா?

உங்களை பற்றிய இந்த செய்திதான் இப்போது சமூகவலை தளத்தில் ட்ரெண்ட் ஆக போய்க்கொண்டு இருக்கிறது... நீங்கள் இதை மேலும் ட்ரெண்ட் ஆக்க விரும்பினால் உங்கள் friends களுக்கு இதை share பண்ணுங்க...