இந்த வருடம் நீங்கள் SSLC எக்ஸாம் எழுதி இருந்தால் உங்கள் ரிசல்ட் இதுவாகத்தான் இருக்கும்?

நீங்க SSLC எவ்வளவு மார்க் வாங்கணும் நினைத்திர்களோ அந்த மார்க் உடன் கூடிய உங்கள் மார்க் சீட் ரெடி... Share your friends...