உங்களுக்குள் மறைந்திருக்கும் ஏழாம் அறிவு எது தெரியுமா?

உங்களுக்குள் மறைந்து இருக்கும் இந்த திறமை தான் உங்களை மற்றவர்களிடம் இருந்து மறுபடுத்தி காட்டுகிறது...

இது உங்கள் பூர்வ ஜென்ம பழத்தின் மூலம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் ஒரு வரம்... இதை நீங்கள் சரியாக பயன் படுத்தினால் நீங்களும் ஒரு மகான் ஆகலாம்...