உங்களை விவரிக்கும் 3 வார்த்தைகள் எது தெரியுமா?

ஒருவருடைய பண்பு மற்றும் குணநலன்களை அவர்களை சுற்றி இருப்பவர்களால் எளிதாக கண்டறிய முடியும்.

உங்களை பற்றி நாங்கள் கடந்த 6 மாதமாக விசாரித்தது எங்களுக்கு கிடைத்த பதில் தான் இது. நீங்கள் நம்பாவிட்டாலும் இதுதான் உண்மை.

உங்களை பற்றி உங்கள் நட்ப்பு வட்டாரங்கள், உறவினர்கள், அக்கம் பக்கத்தினர் மற்றும் உங்கள் எதிரிகள் தெரிவித்ததை தான் 3 வார்த்தையில் இங்கு குறிப்பிட்டு உள்ளோம்...