உங்கள் வாழ்க்கையின் திருப்பு முனை எது தெரியுமா?

சீராக சென்று கொண்டிருக்கும் பலர் வாழ்க்கை எதாவது ஒரு நிலையில் மாறுதல் அடைந்து இருக்கும் இதைத்தான் turning point அப்படின்னு குறிப்பிடுகிறோம்.

பலருக்கு இது நன்மையாகவும் சிலருக்கு இது தீமையாகவும் அமைந்து இருக்கலாம் இது அப்போதைய சூழ்நிலையில் நாம் எடுக்கும் முடிவை பொறுத்தது.

நீங்கள் எப்போதும் சிந்தித்தது சரியான முடிவை எடுப்பவர் அதனால் சூழ்நிலையை புரிந்து சரியான முடிவு எடுத்ததால் உங்களுக்கு இது நல்ல விதமாகவே அமைந்து உள்ளது.

உங்களை பற்றி நாங்கள் ஆராய்ந்ததில் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிய turning point இதுதான்...