உங்கள் சுயசரிதை புத்தகத்தை படிக்க விரும்பும் பிரபலங்கள் யார் தெரியுமா?

உங்கள் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றவர்களுக்கு ஒரு படமாக அமையட்டும். இனி உங்களைப்போல் யாரும் இருக்க கூடாது என்பதற்க்காக தான் இது. உங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்பும் பேராபலன்கள் இவர்கள்தான்...