ஒரு அழகான ஆண்/பெண் -யை பார்த்தவுடன் உங்களுக்குள் தோன்றும் பாடல் இதுவாகத்தான் இருக்கும்?

உங்கள் கந்த குரலுக்கு ஏற்க்கனவே பலர் அடிமையாகி உள்ளனர். இப்போது இவரையும் உங்கள் பாடலால் மடக்கி விட்டீர்களா...!